• Agurk-planter

    Full fart på Bjoraa

    Full fart på Bjoraa 5000 agurk planter snart klar for utplanting i P.I.V Lit Brokkoli ...

Agurk-planter

Full fart på Bjoraa

Full fart på Bjoraa 5000 agurk planter snart klar for utplanting i P.I.V Lit Brokkoli må man ha som  i fjor veldig populært Lit salat og chilli  

Read full story Comments { 0 }
planter i P.I.V

Inn planting i PIV.

Da har vi planta inn i P.I.V. anlegget                 Nikolai Saropov er en av de som setter plantene ned i P.I.V

Read full story Comments { 0 }
Agurker i PIV

Sesongen er i gang

Da er sesongen i gang med tomater og agurk produksjon Her har vi Agurker [Show as slideshow]     vi har også tomater i vårt andre drivhus [Show as slideshow]  

Read full story Comments { 0 }
aquaponics logga

Velkommen

Velkommen til vår hjemmeside Dette er svært intressant for flere miljøer innen plante og fiskeforskning der vannforbruket kan minskes eller som hos gjenbruke vannet, som er en klart stor besparelse. Med planter som står i oppvarmet vann hele tiden har vi eit spenstig mål med og øke avlingsnivået med mellom 10 og 20 %, noe […]

Read full story Comments { 0 }
ferie06 101

Bakgrunn

Bakgrunn Det har siden begynnelsen 90-tallet vært et aktivt næringsfiske i Otravassdraget. Problemet er at det må fanges store mengder småfisk. Det er helt avgjørande for framtidig fiske at det kan oppnås økonomi i å ta opp denne småfisken. Et fiskeanlegg for vidareföring av fisken er det manglende leddet i kedjan for å få fisken […]

Read full story Comments { 0 }
Rekruttering

Pilotanlegg Evje

Pilotanlegg Evje Oppdrettsvolum 52 m3 – 6 kar Tetthet 60 kg/m3 Maks. Biomasse i anlegget 1 700 kg Årlig produksjon 6 300 kg/år Fiskestørrelse. 0,1-0,6 kg Tommelfinger dimensjonering (Volum: fiskekar 30%, vannbehandling 10%, plantekar 60%) Bjorå Gartneri har i dag 2 veksthus, hver på ca 1 600 m2. Produksjonen de siste årene for Bjurå Gartneri […]

Read full story Comments { 0 }
Rekruttering

Planter

Plantene får gjødslet (nitrater som plantene bruker) varmt vann fra fisken. Vannet varmes opp som et restprodukt fra oppvarmingen av drivhusene. Veksthuset vil spille samme rolle som et denitrifiseringsfilter i anlegget, ved at det fjerner nitrat fra vannet. I tillegg til nitrat tar plantene også opp ammonium. Dersom produksjon av planter er i god balanse […]

Read full story Comments { 0 }
AquaponicNitrogenCycle_web copy

Fisk planter organismer

Fisk planter organismer Integrert fisk- og planter Aquaponics produksjon er når et resirkulert hydroponics anlegg integreres med et resirkulert akvakultur anlegg. Systemene kombineres på en slik måte at de funksjoner sammen som en enhet, og hvert system er avhengig av det andre. For plantene vil det si at produksjonen av fisk leverer tilstrekkelig næring for […]

Read full story Comments { 0 }