ferie06 101

Bakgrunn

Bakgrunn

Det har siden begynnelsen 90-tallet vært et aktivt næringsfiske i Otravassdraget.
Problemet er at det må fanges store mengder småfisk. Det er helt avgjørande for
framtidig fiske at det kan oppnås økonomi i å ta opp denne småfisken.
Et fiskeanlegg for vidareföring av fisken er det manglende leddet i kedjan for å få
fisken opp i markedsstørrelse, noe som vil sørge for ny vitalitet i fiskemiljøet i dalen.

No comments yet.

Leave a Reply

* 6+3=?