Archive | Bakgrunn

RSS feed for this section
ferie06 101

Bakgrunn

Bakgrunn Det har siden begynnelsen 90-tallet vært et aktivt næringsfiske i Otravassdraget. Problemet er at det må fanges store mengder småfisk. Det er helt avgjørande for framtidig fiske at det kan oppnås økonomi i å ta opp denne småfisken. Et fiskeanlegg for vidareföring av fisken er det manglende leddet i kedjan for å få fisken […]

Read full story Comments { 0 }