AquaponicNitrogenCycle_web copy

Fisk planter organismer

Fisk planter organismer

Integrert fisk- og planter
Aquaponics produksjon er når et resirkulert hydroponics anlegg integreres med
et resirkulert akvakultur anlegg. Systemene kombineres på en slik måte at de funksjoner sammen som en enhet, og hvert system er avhengig av det andre.

For plantene
vil det si at produksjonen av fisk leverer tilstrekkelig næring for optimal vekst.

For fisken
vil det si at vannet blir tilstrekkelig renset for metabolitter av plantene slik at
miljøet er optimalt for trivsel og vekst.

Makro- og mikronæringsstoffene
får plantene fra oppdrettsvannet til fisken. Input er fiskefôr. Avløpsvannet fra
fisken som tilfredstiller fiskens krav til et godt vannmiljø er gode konsentrasjoner
for næringsløsninger til plantene.

No comments yet.

Leave a Reply

* 4+2=?