Rekruttering

Planter

Plantene får gjødslet (nitrater som plantene bruker) varmt vann fra fisken. Vannet varmes opp som et restprodukt fra oppvarmingen av drivhusene.

Veksthuset vil spille samme rolle som et denitrifiseringsfilter i anlegget, ved at det fjerner nitrat fra vannet.
I tillegg til nitrat tar plantene også opp ammonium. Dersom produksjon av planter er i god balanse med produksjon av
fisk, vil det derfor ikke være nødvendig med vannutskiftning i anlegg. Et bærekraftig aquaponics anlegg er ett nullutslipp anlegg.

I prinsippet kan alle slags planter kunne passe i dette systemet men i starten vil det
i hovedsak bli satsa på forskjellige urter og salater i tilleg til tomater og agurker.

No comments yet.

Leave a Reply

* 2+4=?