Tag Archives | tag1
Agurk-planter

Full fart på Bjoraa

Full fart på Bjoraa 5000 agurk planter snart klar for utplanting i P.I.V Lit Brokkoli må man ha som  i fjor veldig populært Lit salat og chilli  

Read full story Comments { 0 }
aquaponics logga

Velkommen

Velkommen til vår hjemmeside Dette er svært intressant for flere miljøer innen plante og fiskeforskning der vannforbruket kan minskes eller som hos gjenbruke vannet, som er en klart stor besparelse. Med planter som står i oppvarmet vann hele tiden har vi eit spenstig mål med og øke avlingsnivået med mellom 10 og 20 %, noe […]

Read full story Comments { 0 }
ferie06 101

Bakgrunn

Bakgrunn Det har siden begynnelsen 90-tallet vært et aktivt næringsfiske i Otravassdraget. Problemet er at det må fanges store mengder småfisk. Det er helt avgjørande for framtidig fiske at det kan oppnås økonomi i å ta opp denne småfisken. Et fiskeanlegg for vidareföring av fisken er det manglende leddet i kedjan for å få fisken […]

Read full story Comments { 0 }