aquaponics logga

Velkommen

Velkommen til vår hjemmeside

Dette er svært intressant for flere miljøer innen plante og fiskeforskning der vannforbruket kan minskes eller som hos gjenbruke vannet, som er en klart stor besparelse. Med planter som står i oppvarmet vann hele tiden har vi eit spenstig
mål med og øke avlingsnivået med mellom 10 og 20 %, noe som ville vere helt fantastisk for en presset gartnerinæring.

Kultivering av overtette vassdrag er også en utnyttelse av en matressurs, vi trenger heller ingen jord, da plantene gror direkte i rennende vann. Et aquaponicsanlegg kan derfor plasseres stort sett overalt der det fins en tilgjengelig vannressurs.

I prinsippet kan alle slags planter kunne passe i dette systemet men i starten vil det
i hovedsak bli satsa på forskjellige urter og salater i tilleg til tomater og agurker.

 

No comments yet.

Leave a Reply

* 0+6=?